Nieuws

schenkingsvrijstelling vanaf 1 januari 2017

09-12-2015

Met ingang van 1 januari 2017 is de belastingvrije schenking van een ton weer terug. Het betreft een schenkingsvrijstelling voor de eigen woning tot € 100.000. De eis dat het een schenking moet zijn tussen ouder- kind is niet meer van toepassing. Wel blijft de voorwaarde gelden dat de ontvanger van de schenking tussen de 18 en 40 jaar oud is. De schenking mag over drie kalenderjaren worden verspreid, mits gedurende die periode de ontvanger aan de leeftijdseis voldoet.

Vorige pagina