Zakelijk

Waarom een BV oprichten

Waarom een BV oprichten


De motieven om een BV op te richten zijn verschillend, u kunt denken aan: beperking van aansprakelijkheid, fiscale motieven en het goed vastleggen en regelen van het familiebedrijf.

Beperking aansprakelijkheid
De ondernemer is zelf niet aansprakelijk voor contracten en rechtshandelingen die door de BV zijn aangegaan. Het is niet de ondernemer maar de BV die gebonden is aan rechtshandelingen. Dit is een belangrijk verschil met de eenmanszaak of de vennootschap onder firma (VOF), daar is het de ondernemer die gebonden is.

Fiscale motieven
De BV is onderworpen aan Vennootschapsbelasting. Het kan daarom fiscaal gunstig zijn om de eenmanszaak of vennootschap onder firma (VOF) om te zetten in een BV.Het moment waarop dit dient te gebeuren en de fiscale rekensom, wordt met de accountant/fiscalist besproken.

Familiebedrijf
Bij een familiebedrijf staat continuïteit voorop. De zaak moet op een gestructureerde manier overgaan naar de volgende generatie. De BV is hiervoor een uitstekend middel. Een dergelijk proces vereist een zorgvuldige juridische begeleiding.

Goed advies 
Ondernemer laat u goed adviseren over de oprichting van een BV. Een BV is niet altijd de beste oplossing. Maak ook een overweging over de kosten, niet alleen het oprichten maar ook de jaarlijkse onderhoudskosten. Steffie van de Ven vertelt u er graag meer over.